مدرسه بزرگی به نام "خودشناسی"

خیلی موقعه ها به ذهنمون خطور می کنه که چرا باید تو زندگی دنبال یاد گرفتن باشیم

اصلا چه معنی داره همیشه در حال جستجو باشیم

بی خیال بشیم چی میشه

به نظر من از همون لحظه ای که وارد مدرسه میشیم

و دیگه سئوال کردن متوقف میشه

و حروف الفبا رو می کنن تو مغز ماها

اتفاقات تلخ بعدی می افته

یاد گرفتن درد داره

شب امتحان درد داره

همه اینا درد داشت، داره و خواهند داشت

کاش به جای همه این همه مطالبی که می کنن تو مخمون

یادمون می دادن که خودمون بشناسیم

فردی که خودشو نشناخته نیاز نداره به یه معلم تربیتی که خدا رو براش اثبات کنه

شخصی که خودشو نشناخته نیاز نداره به حمایت بیش از حد و هل دادنای اضافی

دختر و بچه کوچکی که خودشو نشناخته نیاز نداره به مقایسه اش با هم سن و سالاش

دانش آموزی که خودشو نشناخته نیاز نداره به یاد گرفتن فرمولای سخت ریاضی

انسانی که خودشو نشناخته نیاز نداره به هدف

کسی که خودشو نشناخته نیاز نداره به آرزو

موجودی که خودشو نشناخته نیاز نداره به سخت تلاش کردن

اول باید خودمونو بشناسیم

بعد بریم سراغ هر چی که قلبمون براش می تپه

/ 0 نظر / 20 بازدید