این تابلو آیینه تمام نمای جهان سوم است

  اوریانا فالاچی در یک مصاحبه از وینستون چرچیل سوال می کند


آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کاررا نمی توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟


وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست که این دوابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم


خبرنگار سوال می کند این دوابزار چیست؟ چرچیل در پاسخ می گوید!


اکثریت نادان و اقلیت خائن

/ 0 نظر / 3 بازدید