دایی حسن خوب گفتی خوب

داییم 5 سال پیش به من حرف خوبی زد


می دونی چی گفت


گفت: تو که تحصیل کردی مثل یه مادر باش


مادر فرهنگ


دایی هرجا رفتی نشستی


زایش داشته باش


اطرافیانت رو روشن کن


انقدر بچه بیار برای محیط اطرافت


که هرجا برگشتی ببینی بچه هات بزرگ شدن دارن بهت احترام میزارن


/ 0 نظر / 52 بازدید