هر نسلی یه جوری قربانی می شه....

وقتی که غور می کنم تو زندگی هر نسلی

به یک سری نکته های تاریخی پی می برم

یه نسل قربانی کار زیاد می شه

یه نسل قربانی اعتیاد به مواد مخدر

یه نسل قربانی اعتیاد به مشروبات الکلی

یه نسل قربانی درس خوندن

یه نسل قربانی چت

یه نسل قربانی فیس بوک

یه نسل قربانی رفیق بازی

یه نسل با قرص آرامبخش

یه نسل ب آرایش و مد روز

یه نسل قربانی ....

در ضمن،

با زیاد نصیحت کردن

با زیاد آدم خوبی بودن

با زیاد کتاب خوندن

با زیاد تو اجتماع بودن

با زیاد تنها بودن

با زیاد تیپ زدن

بازم قربونی می دیم....

همه اینایی که قربونی شدن

فقط با یه چیز قربونی نمی شدن

اونم با اعتدال

یعنی نه اونقد کم وقت بزاری که نفهمی اعتیاد چیز خوبی نیست

و نه اونقد زیاد وقت بزاری که از درس خوندن زده بشی

نه اونقد زیاد بخوابی که از خوابیدن بدت بیاد

و نه اونقد کم بخوابی که چشات در بیاد

عزیز من

مراقب خودت باش

یعنی معتدل باش

 

/ 0 نظر / 31 بازدید