یه کم درس زندگی

توقع مردم را بیشتر از آنچه که هست بر آورده کرده و آنها را خوشحال کنید
 
با کسی ازدواج کنید که همیشه برای صحبت با او مشتاق هستید زیرا در کهنسالی 
 صحبت کردن مهمترین مهارتی است که به آن نیاز خواهید داشت
 
 هر آنچه را که می شنوید باور نکنید 
هر طور که دوست دارید زندگی کنید
 
وقتی میگویید " دوستت دارم " واقعآ دوست بدارید
 
وقتی از کسی "معذرت خواهی" می کنید در چشمانش نگاه کنید
 
قبل از ازدواج شش ماه نامزد بمانید 
 
به عشق در یک نگاه اعتقاد داشته باشید
 
هیچ گاه به آرزوهای کسی نخندید
انسانی که آرزو نداشته باشد هیچ چیز ندارد 
 
عمیق و عاشقانه عشق بورزید
شاید لطمه بخورید, ولی این تنها راه برای کامل زیستن است
 
 در اختلافات منصف باشید
 هیچ گاه اسم کسی را در دعواهایتان  نیاورید
 
هیچ گاه کسی را با بستگانش نسنجید
 
آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید
هرگاه کسی از شما سوالی پرسید که مایل به پاسخ دادن آن نبودید
لبخندی بزنید و بپرسید که برای چه می خواهی بدانی
 
به خاطر داشته باشید که عشق و دستاورد های بزرگ
فقط  با ریسک ممکن است 
وقتی کسی عطسه میکند به او بگویید عافیت باشد 
 
از هر شکستی درس بگیرید
 
سه چیز را به یاد داشته باشید:
احترام به خود
 احترام به دیگران
 و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید 
اجازه ندهید یک اختلاف کوچک دوستیتان را خدشه دار کند
  
وقتی متوجه اشتباه خود شدید با قاطعیت برای اصلاح آن قدم بردارید
 
وقتی تلفن را برمیدارید لبخند بزنید . مخاطب شما لبخند را حس میکند
 
مدتی را تنها سپری کنید
/ 0 نظر / 30 بازدید