تمرکز یعنی این

تمرکز یکی از الزامیترین چیزهایی ما که تو زندگی نیاز داریم البته تمرکز

همه ابعاد زندگی رو در گیر می کنه از زمان گرفته تا مکان.

حالا میخوام تمرکز رو براتون در مکانهای و آدمای مختلف بررسی کنم.

تمرکز تو ورزشگاه آزادی یعنی شیر سماور تو ... داور!

تمرکز تو مدرسه یعنی منتظر باشیم معلم از کلاس بره بیرون تا ...!

تمرکز تو اتاق دبیران یعنی مسخره کردن بچه ها!

تمرکز سر کلاس دانشگاه یعنی اصرار بر اینکه استاد هیچی حالیش نیست!

تمرکز تو اتوبوس یعنی اینکه کرایتو ندی!

تمرکز تو مترو یعنی اینکه آقا هول بده!

تمرکز تو تاکسی یعنی هرکی کرایه رو به نفع خودش گرد کنه!

تمرکز تو مجادلات سیاسی یعنی اینکه به هیچ مقامی فحش ندی!

تمرکز تو آزمایشگاه یعنی عدد سازی با بالاترین راندمان ممکن!

تمرکز برای استاد دانشگاه یعنی چیزی نگه دخترا برنجن!

تمرکز برای آدم خالی بند یعنی فراموش نکردن زمان وقایع!

تمرکز برای کارمند یعنی محاسبه قسطای عقب افتاده!

تمرکز برای ی آمپول زن قزوینی یعنی نه چپ نه راست بزن وسط!

تمرکز برای آدم بیکار یعنی روز شماری برای دریافت یارانه جدید!

تمرکز برای نونوا یعنی نسوختن نون بعدی!

تمرکز برای مرده یعنی اومدن یکی سر قبرش!

تمرکز برای زنده یعنی گشنه نموندن!

تمرکز برای آدم وسواس یعنی اندازه گیری نجاست دست دیگران!

تمرکز برای آدم فضول یعنی ثبت وقایع با کمی اضافات دلنشین!

/ 0 نظر / 5 بازدید