نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

من از روییدن خس بر سر دیوار دانستم

                       که ناکس،کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها

و از افتادن سوسن به روی خاک دانستم

                      که کس،نا کس نمی گردد بدین افتان و خیزان ها

 

مرگ بر کسی که سر چاههای نفت را به چاه مسجد جمکران وصل کرد،

مرگ بر عوام فریب

 

همه با هم برای ایران

/ 3 نظر / 4 بازدید
خیلی مهم نیست

واقعا با شما موافق هستم. مردم رو فریب دادن تا چه حد

یه سوال

یه سوال میخواستم بپرسم اینکه چرا نظراتی که گذاشته شده قابل دیدن نیست؟

صبا

مرسی که از خوشبختی گفتی. خوشبختی اون لحظه ایه که از خودت راضی باشی. از خودت و عملکردت. بقیه اش دیگه مهم نیست. مگه نه؟ شاد باش، دیر زی.