قوانین حکمت

قوانین حکمت

قوانینی  که حاکی از قدرت الهی و چگونگی تجلی آن در جهان هستند .

علت ، آگاهی،خداوند ، فیض ،هیو،زندگی، موگشا،عالم فیزیکی ، روح فردی ،روح جمعی ،عدم کمال معنوی،سه اصل بنیادین اکنکار

قصد داریم به شرح و توضیح کوتاهی از این قوانین بپردازیم

*علت*

قانون علت :  چرخهء  زندگی که عاملی در ایجاد دوره های  زندگی معنوی  وانسانی می باشد . کارما .      

نیروی اک همانا آگاهی منتشره در تمامیت فضا و نیروی حیات بخش همه چیز است . این عمل و عکس العمل ذهنی ، قانون علت هاست . قانون علت در فرد آغاز نمی شود ، بلکه شروع آن در نیروی کیهانی است و یک جریان ذهنی است نه یک قابلیت عینی ، که نتایج آن به بینهایت شکل ، در تجربیات و شواهد گوناگون مشاهده می شوند .

جهت تجلی حیات ، باید نیرو وجود داشته باشد . هیچ چیز نمی تواند بدون نیروی کیهانی وجود داشته باشد . هر آنچه که وجود دارد به نوعی تجلی این نیروی بنیادین است که همه چیز از آن آفریده شده است و این آفرینش به طور متوالی ادامه دارد .

انسان در اقیانوسی از نیروی خلاق به نام نیروی اک زندگی می کند. این ماده همیشه زنده و فعال است و حساسیت آن بسیار بالا است ، به گونه ای  که  اشکال فکری از آنچه که این ماده متجلی می گرداند ، سرشته و رشد می نماید .

تجلی دیگر روح که از نور نیز مهم تر است ، آن چیزی است که ما به عنوان صوت می شناسیم . این جریان صوتی در واقع صدای خداوند است که در انجیل به عنوان کلمه نام برده شده است : " در آغاز کلمه بود ... و کلمه به صورت جسم در آمد و در میان ما سکنی گزید . "  این صدا ، یعنی جریان خلاقه ای که از جانب خداوند می آید ، جهان های پایین تر را خلق کرده است و مانند رادیویی است که از یک ایستگاه مرکزی برون مرزی ساطع می شود .

درست مانند سنگ ریزه ای است که داخل چشمه ای آرام انداخته می شود و باعث انتشار ارتعاشاتی می گردد . این امواج ارتعاشی به سوی بیرون منتشر می شوند ولی باید همیشه به سمت مرکز برگردند . این همان چیزی است که روح به دنبال آن می گردد ، بازگشت به سوی قلب خداوند . هنگامی که به سوی قلب خداوند بازگشت ، آن را ادراک خداوند و یا آگاهی خداوندی می نامیم .

یک مثال و داستان کوتاه نقل شده از سری هارولد کلمپ برای درک بیشتر موضوع:

مرغی تعدادی تخم گذاشته بود . تخم ها توسط یک خروس خنده دار با سر و گردن کچل بارور گشته بودند . هرگاه این خروس وارد حیاط می شد  ،  تمام خانواده به او می خندیدند .

 این ماجرا خیلی کمدی بود ، تا اینکه جوجه ها سر از تخم بر آوردند . یکی از آن جوجه ها درست شبیه آن خروس شده بود ، با سر و گردنی بدون پر . از آنجا که او جوجهء بسیار زشت و بد ترکیبی بود ، جوجه های دیگر به او حمله می کردند ، تا جایی که پای او را در یکی از حمله ها شکستند . به همین دلیل خانواده او را به داخل منزل آورد  تا مورد حمایت خود قرار دهند .

شخصی که این نامه را نوشته بود چنین ادامه داد " می دانید بسیار جالب است چون خروس کچلی که ما مسخره می کردیم ناگهان نماینده ای درست مانند خودش را به منزل ما فرستاده است . "

 افکار به هر شکلی که باشند در منزل ما سکونت خواهند گزید . این را قانون کارما یا قانون عمل و عکس العمل می نامند . اکیست ها کاملا با این قانون آشنا هستند .

/ 0 نظر / 2 بازدید