قدرت سکوت

وقتی که حسابی با همه درگیر شدی

نصف زندگیت سر حرف مفت باختی

نصف عمرت سر اثبات کردن خودت باختی

نصف زندگیت خرج کردی که فقط به چشم بیای

روزای خوش زندگیت با حرفایی که خودت برای خودت ساختی رفت

سر قولای بیخود

آدمای بیخود

مبالغ ناچیز

عشقای پوشالی

خنده های دروغکی

و ................

دیگه باید بفهمی اگه حرف نزنی کسی بهت نمیگه لالی

لال بودن بهترین راه دیدن خوبیای زندگی هستش

سکوت کمک می کنه صدای قلبت بشنوی و به راهی که قلبت انتخاب کرده ادامه بدی

تمام

/ 0 نظر / 7 بازدید