قدر بدانیم

برای اینکه قدر باسواد بودن رو بدونیم باید بی سوادی رو تجربه کنیم

نه الزاماً بی سواد باشیم بلکه ببینیم بی سوادا چقدر در رنج و عذابن

 

برای اینکه قدر جونیمون رو بدونیم باید پیری رو تجربه کنیم

نه الزاماً ادای پیرا رو در بیاریم بلکه ببینیم پیرا چقدر غصه روزای شاد جوونی رو میخورن

 

برای اینکه قدر شاد بودنمون رو بدونیم باید غم و غصه رو تجربه کنیم

نه الزاماً غصه بخوریم بلکه ببینیم وقتی یکی دیگه ناراحتِ چقدر ما به هم می ریزیم.

همچنان قدر بدانیم

.

.

.

برای اینکه قدر ...... رو بدونیم باید ....... رو تجربه کنیم

نه الزاماً ...... باشیم بلکه ببینیم .....

/ 0 نظر / 28 بازدید