انگار قرار نیست ...

انگار قرار نیست، من شبا زودتر بخوابم

یا لااقل بخوابم

 

انگار قرار نیست، سرم خلوت بشه

یا لااقل کمتر شلوغ باشه

 

انگا قرار نیست، دلسوز نباشم

یا لااقل یه کوچولو بی خیال باشم

 

انگار قرار نیست، تنها مسافرت نرم

یا لااقل یکی راهم بندازه

 

انگار قرار نیست، کسی همدمم باشه

یا لااقل به حرفام گوش بده و به بقیه نگه

 

انگار قرار نیست، راز کسی رو پخش نکنم

یا لااقل موقعۀ دعوا، اون رازو داد بزنم

 

انگار قرار نیست، بی غیرت باشم

یا لااقل به خاطر جو امروزی کوتاه بیام

 

انگار قرار نیست، چیزی یا حرفی بتونه منو عصبی کنه

یا لااقل یه ذره فکرمو آزار بده

 

انگار قرار نیست، دشمنامو جدی بگیرم

یا لااقل یه کم مراقب باشم

 

انگار قرار نیست، رو کمک دوستامو  عزیزام حساب باز کنم

یا لااقل ته ذهنم به یکی دل خوش کنم

 

انگار قرار نیست .....

یا لااقل......

/ 0 نظر / 34 بازدید