ساعت بیولوژیک

1 ساعت بیولوژیک ------------

دوستم گفت: فردا میای بریم پیاده روی؟؟؟

پرسیدم: چه ساعتی؟؟؟

گفت: 6 یا 6.5 صبح.

گفتم: دلبندم اون ساعتی که تو میخوای بری پیاده روی من تازه می خوام بخوابم.

بیچاره شوک شده بود ....

 

2 شب------------------------

ولی چه فایده

تنهایی حال نمیده

یکی باشه تا صبح باهاش حرف بزنی

وسطای صحبت از خنده بترکی

اونم یه سره آلارم بده که آرومتر

 

3 روز-------------------------

چند روز پیش با اتوبوس یه مسیری رو می رفتم

یه پسر 19 ساله داشت با دوست دخترش حرف می زد

ناراحت بود

بعد اینکه حرفش تموم شد

ازش پرسیدم: پسر به این خوشگلی چرا باید ناراحت باشه؟

گفت: دهنم صاف می شه تا دوست دخترمو ببینم

گفتم اینکه کاری نداره شبا وقتی همه خوابن برو دیدنش

چمشاش یه برق عجیبی انداخت،

خواست بیشتر چیز یاد بگیره

گفت: آخه مشکل ما اینکه جایی نداریم راحت باشیم

خونه ما 70 متر، خونۀ اونا فکر کنم 100 متر

منم گفتم: حالا دوسش داری یا نه؟؟؟

بدون هیچ معطلی گفت:آره، خیلییییی

نمی بینی چقدر ناراحتم از اینکه ندیدمش

بهش گفتم من یه عالمه جا دارم

کاش هیچ کدوم از اونا رو نداشتم ولی الآن تنها نبودم

کاش الآن جای تو بودم

غصۀ جا رو نخور

غصۀ منو بخور که این همه جا دارم ولی حتی یه نفرم ندارم باهاش تلفنی حرف بزنم

پسر باحالی بود دید من ناراحت شدم، اونم خودشو ناراحت نشون داد.

دم خودشو دوست دخترش گررررررررم

 

4 بی قانونی-------------------

ظلم ظالم، جور صیاد

آشیانم داده بر باد

 

5 نتیجه گیری -----------------

من از این انشاء نتیجه می گیرم که

زندگی چیزی نمی گوید، نشانت می دهد.

 همچنین بنده بسیار خانواده هایی را دیده ام که آشیانه دیگران را به لجن کشیدند و خداوند آشیانه یشان را سوزاند

دیدم کسانی را که خورشید را از پنجره همسایه گرفتند تا رطوبت عامل استخوان درد کودکی شود و خداوند بر زندگیشان سایه انداخت

حتی دیدم کسانی را که تخم باد کاشتند و طوفان درو کردند

/ 0 نظر / 31 بازدید