وقتی آدمها درست بشن دنیا هم درست میشه.

پدر داشت روزنامه می خواند پسر که حوصله اش سر رفته بود پیش پدرش رفت و گفت : پدر بیا بازی کنیم پدر که بی حوصله بود چند تکه از روزنامه که عکس نقشه دنیا بود تکه تکه کرد و به پسرش داد و گفت برو درستش کن. پسر هم رفت و بعد از مدتی عکس را به پدرش داد. پدر دید پسرش نقشه جهان رو کاملاً درست جمع کرده از او پرسید که نقشه جهان رو از کجا یاد گرفتی؟ پسر گفت : من عکس اون آدم پشت صفحه رو درست کردم، وقتی آدمها درست بشن دنیا هم درست میشه.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مرضیه شکوری

از اونجا که ادما هیچ وقت تلاش نمی کنن که درست بشن و فقط به این فکر میکنن که اطرافیانشونو درست کنن با این تفاسیر دنیا هم هیچ وقت درست نمی شه بزرگی میگه روی سنگ قبرش نوشته بود:اول سعی کردم دنیارو تغییر بدم نتونستم بعد خولستم کشورمو تغییر بدم نشد بعد به ترتیب شهرمو جامعمو و بعد خانوادمو باز هم نشد و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید اول خودمو و افکارمو و نگرشمو تغییر بدم. یکی دیگه میگه:کسی که افکارشو تغییر نده مانند مردابی است که کرم ها در آن لانه کرده باشند