ادب مرد به ز دولت اوست

شاید اگه امسال رو بخوام با یه کلمه توصیف کنم

بهش میگم "سال ادب"

همین

سال پرباری بود

اگه 6 سال دانشگاه هاروارد درس میخوندم

به اندازه سالی که بر من گذشت، چیز یاد نمی گرفتم

فرد بایستی در شرایطی قرار بگیره

تا فرق سعادت و شقاوت رو بدونه

تفاوت فرهنگ و بی فرهنگی رو بفهمه

تفاوت موندن و رفتن رو بفهمه

تفاوت اشک تمساح با اشک واقعی رو بفهمه

تفاوت وفاداری و خیانت رو بدونه

تفاوت رفیق و نارفیق رو درک کنه

وقتی همه یکرنگ نیستند

بهترین کار این هستش که گوشاتو بگیری

و بهترین رمان هایی که وجود داره بخونی

بهترین کشورهای دنیا بری

بهترین فیلمارو ببینی

بهترین موسیقی ها رو گوش بدی

و حتی یک ثانیه هم به خودت اجازه ندی 

پشت دیگران حرف خارج از ادب بزنی

در کل سال پر از ادبی برای من بود

خیلی موقعه ها فقط و فقط واسه خنده هم که شده

میخواستن برای 1 دقیقه منو بی ادب جلوه بدن

حرفاشونو هم زدن

اما اصلا معلوم نیست حالا کجا هستن

و حالا فقط میخوان با من یک کلمه حرف بزنن

که دیگه جزء محالاته

کبوتر با کبوتر، باز با باز

 

مهمترین درس امسال برای من این بود

که بین دور راهی؛

ادب و اعصبانیت، ادب رو انتخاب کنم

ادب و خیانت، ادب رو انتخاب کنم

ادب و مچ گیری، ادب رو انتخاب کنم

ادب و توهین، ادب رو انتخاب کنم

ادب و احساسات، ادب رو انتخاب کنم

ادب و عشق، ادب رو انتخاب کنم

ادب و پول، ادب رو انتخاب کنم

ادب و ترس، ادب رو انتخاب کنم

ادب و قدرت، ادب رو انتخاب کنم

ادب و داشتن، ادب رو انتخاب کنم

ادب و از دست دادن، ادب رو انتخاب کنم

ادب و کار، ادب رو انتخاب کنم

ادب و ازدواج، ادب رو انتخاب کنم

ادب و تنهایی، ادب رو انتخاب کنم

ادب و دوستی، ادب رو انتخاب کنم

ادب و رفتن، ادب رو انتخاب کنم

ادب و موندن، ادب رو انتخاب کنم

بازم تاکید می کنم بین دوراهی

و همه این ها یه دلیل مهم داره

اونم این هستش که؛

"همه چیزها با زیاد شدن بی ارزش می شوند، الا ادب".

/ 0 نظر / 32 بازدید