وقت قحطی

در قحطی نیشابور، چهل شبانه ‌روز گشتم،


نه در هیچ مکانی صدای اذانی بود و نه هیچ مسجدی گشاده ...


آنجا دانستم نام اعظم خداوند، نان است ...


"عطار نیشابوری"

/ 0 نظر / 44 بازدید