حرمت، یک اعتراف، پیانو، بوس، شیر

از آدمهای پر توقع فاصله بگیر اینها مقیاست را به هم می زنند و حرمت مهرت را می شکنند، چون آنها حافظه ضعیفی دارند خوبیها را زود فراموش می کنند...
----------------------------------
ازتمام دلتنگی ها،ازاشکها وشکایت ها که بگذریم،بایداعتراف کنم مادرم که می خندد خوشبختم.
----------------------------------------
وقتی دلـم می گیـــره ...
مــیرم سمــت پیـــانـو
می بینــم پیـــانـو نــدارم،
.
.
.
.
.
.
بـرمی گـــردم
----------------------------------
عاشـــــــق که باشی
رفتــــن نمیـــدانی
میـــــــمانی
سرِ حرفت میمانی
که گفتـــــــه بودی :
تا تـــــــه دنــــــــــیا . . .
کنارَش میــــــــمانی
--------------------------------
رفیقمون رفته ماموریت
وسط بیابونای بندر عباس ،
سر دکل های نفتی ،
تا زانو تو گازوئیل
دوست دخترش براش اس زده :
باهات قهرم
چرا دیشب برام بوس نفرستادی

---------------------------------------
وقتی لاشخور میاد سمت طعمه شیر ،
شیر طعمه را رها می کند ،
نه اینکه شیر از لاشخور هراس دارد ...
بلکه می داند
طعمه ای که لاشخور خواهانش است ارزش جنگیدن ندارد .......
من برای چیزهای بی ارزش نمیجنگم ،
بگذار طعمه لاشخور شوند ...
.
.
.
.
.

.
من برای خیلی چیزها نمی جنگم ...
/ 0 نظر / 30 بازدید