چند جمله ای که تو مغزم میچرخه؛ این روزا

1- عمر ماها خیلی کوتاه هستش با این حرفا کوتاه تر نکنیم

2- از درد دشمنام و ترس تنها شدن دوستام از مرگ می ترسم

3- این ور دنیا که آفتاب طلوع می کنه دقیقا مقابلش افتاب غروب می کنه پس انقدر قطعی صحبت نکن

4- تا قبل افطار به یاد گرسنه ها هستی بعد افطار هم به یاد خانمای باردار

5- موهای یه مرد وقتی سفید میشه که کسی نداشته باشه در عوض یه ملتی بهش تکیه دادن

6- رسیدی ته خط، دیدی دعاهات نمیگیره، بگرد یه نوزاد پیدا کن تو گوشش بخون برات دعا کنه

7- همیشه اون کاری که از ته دل دوست داری انجام بده نتونستی باز یه راهی دست و پا کن

8- حق گرفتنی نیست، دادنیه

9- از شانس بیخود درست موقعه نادونیشون به ما میخورن، قربونی ناپختگی دیگران نشو.

10- درد این نیست که نادون باشی، درد اینه که از شانس بد روزگار، یه جنین 7 ماهه باشی تو شکم یه مادر فقیر با همسایه های سیر

11- اخلاق یه بخش از رابطه نیست، بلکه تمام رابطه است.

/ 0 نظر / 52 بازدید