باز هم خرما خوردی ....

بازم اینا اومدن

بازم توهم زدن

بازم تغییر

بازم بحثای الکی

بازم ماه خرداد

بازم شعار

بازم  مجدداً توهم

بازم حل مشکلات

بازم منم منم

بازم ...

عین این می مونه که نهال خرما رو ببری تو سیبری بکاری

عزیزم اونجا نکار

بیار اینو همین جنوب کشور خودمون بکار

تازه زیرشم نفت در جریانِ

اصلاً به من چه ....

100 سال دیگه همه چی معلوم می شه

البته نه با این علوم

با علوم شناختی

بعد می فهمین که چرا می گن

یه روز یه شیرازیه بوده ...

یه روز یه لره بوده ...

یه روز یه ترکه بوده ...

همین

/ 0 نظر / 30 بازدید