نان-استاپ، Non-Stop

از وقتی که خودمو شناختم

یه کلمه همیشه ذهنم رو قلقلک داده

اونم کلمه

Non-Stop

این کلمه با تمام قدرتی که بهم میده

اما همچنان اعتراف می کنم

تو زندگی به تنها کسی که باختم

زمان بوده

نان استاپ یعنی بدون وقفه بری جلو

درست یا غلط مهم نیست

فقط برو جلو

مثل آب روان باش، نه مرداب

آب روان میره جلو و کاری نداره کی جلوشو گرفته

حتی اگه یه کوه جلوش وایسه

انقد بدون توقف جلو میره که شکل کوه رو به هم می ریزه

همینطور در مورد ما آدمها هم صدق می کنه

باید نان استاپ جلو رفت

با کسی درگیر نشد

توقف نکرد

چون وقتی شما نان استاپ پیش میری

بقیه به موازات شما شکل عوض می کنن

نان استاپ یعنی بی خیال تعریف و تمجید دیگران

نان استاپ یعنی بی خیال بی احترامی و بی ادبی دیگران

در کل نان استاپ یعنی بی خیال حرف دیگران شدن

نان استاپ، بقدری از نظر زمانی فاصله میندازه

که حرف دیگران در مورد شما هیچ وقت آپدیت و درست نیست

چون شما از دیروز تا حالا کلی جلو رفتین

چه رسد به ماه و سال و خاطرات گذشته

نان استاپ مطالعه کنید

نان استاپ کار کنید

نان استاپ محبت کنید

نان استاپ شاد باشید

نان استاپ فکر کنید

و در آخر

نان استاپ هرکاری که دوست دارید انجام بدید

حتی شده از دانشگاه اخراج بشی

حتی شده از کسی که دوستش داری با تمام کاستی هات خواستگاری کنی

حتی شده زندگی مشترک رو تنهایی شروع کنی

حتی شده به تنهایی، یه سفر دور و دراز داشته باشی

حتی شده .......

پس نان-استاپ برو جلو

/ 0 نظر / 624 بازدید