20 نوامبر 2011 - امام و پَ نَه پَ

امام و پ نه پ

یکی از اصحاب مشغول صرف غذا بود که،

امام از او پرسید: آیا غذا میخوری؟

صحابی گفت: بله.

امام پرسید: آیا گرسنه ای؟

صحابی گفت: بله.

امام پرسید: آیا پس از صرف غذا سیر خواهی شد؟

صحابی گفت: بله.

امام ذوالفقار برکشید و صحابی را به دو نیم کرد.

سپس فرمود: به خدا قسم از ما نیست،

کسی که این­ همه فرصت پَ نه پَ را از دست دهد.

/ 0 نظر / 29 بازدید