معرفت....

معرفت یعنی اینکه پول نداشته باشی ولی بازم ....

معرفت یعنی اینکه خوشت نیاد ولی ....

معرفت یعنی اینکه نگی من، بگی ....

معرفت یعنی اینکه همیشه بگی خیلی ....

معرفت یعنی دندونای اسب پیشکشی رو ....

معرفت یعنی پر طاووس قشنگ ....

معرفت یعنی دنیا هم جلوت ایستاد تو به پاش ...

معرفت یعنی بی معرفت ....

معرفت یعنی یه دنیا کار داری ولی گفت من میخوام برم ....

معرفت یعنی همه دنیا یه طرف تو ....

معرفت یعنی وقتی اسمتو صدا زد با جون و دل بگی ....

معرفت یعنی حوصله ....

معرفت یعنی .... تا لحظه مرگ

/ 0 نظر / 26 بازدید