هفت راز یادگیری زبان انگلیسی

متن زیر خلاصه ای است از کتاب (هفت راز یادگیری زبان انگلیسی) که آموزشگاه فرهیختگان به چاپ رسانده است.

- مشکل اینجاست که یک تلاش بزرگ یک دفعه ای به شما هیچ چیز نمی دهد در صورتیکه فعالیت های کوچک هر روز منجر به پیشرفت فوق العاده شما می شود.

- نحوه کار حافظه بشر است این است که او تمام وقت نیاز به مرور مطالب داد. در غیر اینصورت شما آنها را فراموش می کنید.

- هرچه بیشتر استفاده کنید، بیشتر می خواهید یاد بگیرید.

- شما عموماً دربارۀ چیزهایی حرف می زنید که به آن علاقه دارید. اما برعکس آن نیز صحیح است. اگر شما دربارۀ موضوعات خسته کنده شروع به صحبت کنید کم کم به آن علاقه مند می شوید.

- به یاد داشته باشید که یادگیری انگلیسی فعالیت می خواهد.

- تصحیح یک اشتباه دشوارتر از یادگیری است.

 

- جملات مثالی انگلیسی سه فایده دارند:

1- به شما کمک می کنند که بفهمید آیا توضیحات را درست فهمیده اید. اگر جملات مثالی با کلمه مورد نظر باشند، معنی کلمه واضح تر خواهد بود.

2- به شما نشان می دهند که چگونه از کلمه در جمله استفاده کنید.

3- آنها مغز شما را با جملات درست انگلیسی برنامه ریزی می کنند. اگر شما یک جمله انگلیسی را بخوانید شانس خوبی نصیبتان می شود چرا که آن جمله در ذهن شما می ماند و شما می توانید جملات همانندی را بسازید. پس هرچه جملات بیشتری را بخوانید می توانید جملات بیشتری را تولید کنید.

- سعی کنید انگلیسی را درست بگویید و بنویسید.

- راه های جلوگیری از اشتباه:

1- از زبان ساده استفاده کنید.

2- آرام و با احتیاط باشید.

3- اگر مطمئن نیستید که چطور چیزی را بگویید، آن را نگویید.

4- هنگام نوشتن دنبال همه چیز بگردید.

5- بدانید که کجا باید پیچ دهانتان را سفت کنید یعنی فارسی فکر نکنید و آن را به زبان نیاورید. تا حد امکان انگلیسی فکر کنید.

 

- و اما هفت راز بزرگ یادگیری زبان انگلیسی:

1- استرس کلمات را یاد بگیرید. افراد انگلیسی زبان به هجای تاکید شده توجه می کنند نه هجای ضعیف. گام اول گوش دادن و تشخیص آن است، سپس می توانید از آن استفاده کنید.

PHOtograph, photographer, photographic

 

2- تکیه جمله: با تکیه جمله بعضی از کلمات در جمله تکیه شده (بلندتر) و بقیه ضعیف تر (آرام) هستند.

we WANT to GO.

we WANT t GO to WORK.

we DON'T WANT to GO to WORK at NIGHT.

 

3- بشنوید! بشنوید! بشنوید!

اما شنیدن اول از همه مهم است. بدون توقف صدای رادیو، فیلم، موسیقی و ... بشنوید.

 

4- گوش نکنید!

در اینجا منظور این است که گوش دادن با شنیدن فرق می کند. رادیو را روشن کنید اما گوش ندهید، تنها بشنوید. خودآگاه شما برای گوش می دهد و شما همچنان یاد می گیرید. اگر گوش بدهید و سعی کنید بفهمید ذهن شما بر روی یک کلمه قفل می شود و نا امید می شوید. نگران نباشید! فقط بشنوید. همه ما زبان مادری را تنها و تنها با شنیدن یاد گرفتیم.

 

5- خزانه لغات خود را با 5 کلمه در روز تقویت کنید.

 

6- سی دقیقه در روز بهتر از سه ساعت و نیم در هفته است.

مرتباً مطالعه کنید، اغلب مطالعه کنید. (کم+ اغلب، بهتر است از، زیاد + گاهی.)

 

7- مرور کنید! مرور کنید! مرور کنید!

اگر مرور کنید، یادگیری تان را 100 درصد تقویت می کنید.

سیکل منظم: یاد بگیرید، مرور کنید، امتحان بگیرید.

/ 0 نظر / 37 بازدید