بابام همیشه بهم می گه: تو خیلی تنبلی

یادمه تو یکی از پروژه های تیم

خیلی رو طراحی حساسیت نشون می دادم

هزینه های گزافی باید تحمیل می کردم

مجبور بودم

چون برند ما این اجازه رو نمی داد تا یه کار سطحی تحویل بدیم

به هر حال همه اون طراحی ها اتفاق افتاد

یه شب، یکی از نیروهای شهرستان مهمونم بود

مثل همیشه اون فقط حق انتخاب این سه ضلع مثلث رو داشت

دربند، درکه، فشم؛

بر حسب یه اتفاق تکراری ولی همیشگی به انتخاب من، رفتیم درکه

موقعۀ برگشت باهاش در مورد طرح تبلیغاتیمون صحبت کردم

اینکه بعد از اون همه طراحی، اجراش چندین برابر خرج داره

و کسی هم کمکم نمی کنه

بعد از شنیدن حرفای من

یه خودکار معمولی گرفت دستش و چند خطی روی یه برگۀ باطله نوشت

با چند نفر تماس گرفت

باورم نمی شد

تو همون چند دقیقه

بخشی از کار انجام شد،

طی روزهای بعد تقریباً کل کار انجام شد.

.

.

.

.

.

همه اینا به کنار

کارمندم موقعۀ شام می گفت؛

بابام همیشه بهم می گه:

تو خیلی تنبلی....

.

.

.

.

.

.

به نظر من،

پدر و مادرایی که هوای بچشونو ندارن،

یه نابغه تحویل جامعه میدن.

مطمئنم....

/ 0 نظر / 27 بازدید