دو نکته از لقمان حکيم

Ωبه لقمان حکيم گفتند: حکمت چيست؟

گفت: از آنچه ضرورتی ندارد، سؤال نمیکنم

ودر کاری و سخنی که به من ارتباطی ندارد،

خودرا به زحمت نمی اندازم.

 

ΩΩحضرت لقمان به فرزندش فرمود:

«ای پسر م‼ من چهارصد پيغمبر

راخدمتگذار بوده ام وازتمام سخنانشان

چهار سخن انتخاب کرده ام:

۱- وقتی در نمازی قلبت را حفظ کن.

۲- ووقتی در کنار سفره غذا قرار گرفتی

،حلقت را حفظ نما .

۳-وقتی در خانه ديگران رفتی ،چشمت را

حفظ کن.

4- ووقتی در ميان مردم آمدی ،زبانت را

حفظ نما.

*******************************************

ضرب المثل های قرآنی

 

1- تو مو میبینی و من پیچش مو

 

« انّی اری مالاترون»  سوره انفال، آیه: 48،صفحه:183

 

2- از کوزه همان تراود که دراوست

 

«کلّ یعمل علی شاکلته» سوه اسراء،آیه:84،صفحه290

 

3-آتش که گرفت ،خشک وتر سوزد

 

«واتّقوا فتنه لاتصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصّه» سوره انفال،ایه:25،صفحه:179

 

4-شتر دیدی ،ندیدی

 

«واذا مرّوا باللغوا مرّوا کراما» سوره فرقان،آیه:72،صفحه:366

 

5-رنگ رخسار گواهی دهد از سرّ درون

 

«یعرف المجرمون بسیماهم» سوره الّرحمان،آیه:41، صفحه:533

 

6-کس نگویدکه دوغ من ترش است

 

«کلّ حزب بما لدیهم فرحون» سوره مومنون، آیه:53، صفحه:345

 

7- ازپی هرگریه آخر خنده ای است

 

« انّ مع العسریسرا» سوره انشراح،آیه:6،صفحه:596

 

ببخشید باید در مورد هفتمین ضرب المثل به این

نکته مهم اشاره کنم که در عربی کلمه((مع))یعنی (با) و به معنی دیگه میشه گفت (همراه)

ولی همه میگن بعد هر مشکلی آسونی هستش در صورتی که با هر مشکلی شیرینی و لذتی هستش و در کل اگه غمی نباشه شادی نیست

و اینکه وجود هر چیزی به وجود مخالفش بستگی داری مثل رنگ سیاه و سفید خودمون می مونه اگه سیاهی نباشه سفیدی نیست.

/ 0 نظر / 2 بازدید