زندگی باور لیاقتهاست

آخرین افکار پدرم در مورد؛ آخرین قیمت زمینش بود.

آخرین افکار مادرم؛ نهار چی درست کنه؟

آخرین افکار خواهرم بزرگترم؛ پسرش کلاس زبان کجا بره؟

آخرین افکار برادرم در مورد؛ خریدن یه کادو به دوست دخترش بود.

آخرین افکار خواهر کوچکترم در مورد؛ نمره درس تربیت بدنی 1 بود.

آخرین افکار خاله ام در مورد؛ نمی دونم ولی مطمئنم در مورد من نبود،

آخرین افکار عمه ام در مورد؛ نمی دونم ولی مطمئنم در مورد من نبود،

آخرین افکار دامادمون در مورد؛ نمی دونم ولی مطمئنم در مورد من نبود،

آخرین افکار معلم کلاس خطم در مورد؛ نمی دونم ولی مطمئنم در مورد من نبود،

آخرین افکار یکی از کارمندام در مورد؛ نمی دونم ولی مطمئنم در مورد من نبود،

آخرین افکار یکی از همسایه ها در مورد؛ نمی دونم ولی مطمئنم در مورد من نبود،

 

واسه همین قدر خودتو و افکارتو رو بدون

هیچ کسی به فکر آدم نیست

مگر اینکه کسی عاشقت باشه

اونم یه عاشق واقعی

عاشقی که وقتی تب کردی برات بمیره

نه اینکه وقتی تب کردی تنهات بذاره

 

شما هم اینو بدون که باید واقعاً عاشق باشی

حتی اگه عشقت نصف شب تب کرد

بی تاب باش

بی قرار باش

حتی اگه تو یه شهر غریب، تک و تنها بودی

 

زمین به شکل عجیبی گردِ

عشق هدیه بگیری و ظلم کنی

خود روزگار تو رو بازیچه آخرین افکاری که اون بالا گفتم می کنه

عشق  رو از دست می دی

اونم به بهای اینکه شاید برای 1 دقیقه در آخرین افکار دیگران جا بگیری

ولی سخت در اشتباهی

 

قدر خودتو بدون

اگه عاشق شدی

تنها نزارش

نزارش و نرو

 

ازش نخواه به خاطر آخرین افکار مردم،

از اینو  اون معذرت خواهی کنه

همیشه براش عزت قائل شو

براش تو اجتماع منزلت بساز

 

طلبکار نباش

مغرور نباش

دهن بین نباش

 فقط خودت باش

و در آخر؛

قدر خودتو بدون

چون زندگی باور لیاقتهاست

/ 0 نظر / 32 بازدید