مطالب جدید

با پول در هر عشقی می توان نفوذ کرد به جز عشق مادر.

 

ذهن های بزرگ درباۀ ایده ها صحبت می کنند

ذن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند

ذهن های کوچک درباره دیگران!!!

 

انسان های ضعیف انتقام می گیرند

انسان های قوی می بخشند

انسان های باهوش نادیده می گیرند.

 

قدرت واقعی در محبت و ادب نهفته است.

 

اگر کسی قدر حضورتان را نمی داند کاری کنید که غیابتان را قدر بداند.

 

روزهای سخت همیشه دوستان واقعی را معلوم خواهد کرد.

 

10 درصد منازعات به دلیل اختلاف نظر است و 90 درصد بخاطر لحن بد گفتگو.

 

کسی که باعث خشمتان می شود، شما را کنترل می کند. به هیچ کس چنین قدرتی را ندهید!!! مخصوصاً کسی که این کار را عمداً می کند...

 

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتماً خواهد بود. پس برای کسی که هیچ تلاشی برای ماندن نمی کند، خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی برایش نگه دارید.

 

نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا.

 

محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمی خورد.

 

 

سه دسته از انسان ها را در زندگی تان هیچگاه از یاد نبرید...

1. کسانی که در سختی ها یاریتان کردند.

2. کسانی که در سختی ها رهایتان کردند.

3. کسانی که در سختی ها گرفتارتان کردند.

 

وقتی تنهایید مراقب افکارتان و وقتی با دیگرانید مراقب گفتارتان باشید...

 

اطراف خود را فقط با کسانی احاطه کنید که شما را بالا و بالاتر برند.

 

متحول شدن زندگی شما فقط در گرو یک نفر است: خودتان.

 

نیکی چو از حد بگذرد، نادان خیال بد کند (سعدی)

/ 0 نظر / 26 بازدید