توصیه چند کتاب

چند وقت پیش یکی از دوستان گفت:

بهترین کتابایی که تا حالا خوندی، اسم ببر


همون متن کپی می کنم اینجا:


"كتاب هايي كه زندگي منو تغيير دادن:

ثروتمندترين مرد بابل مترجم سعید کرمانی

جادوي فكر بزرگ مترجم سعادت

سمفوني مردگان مولف عباس معروفی

شكر تلخ مولف جعفر شهری

تذكره الاوليا مولف عطار 

كتابهاي كريشنا مورتي بخصوص كتاب رهايي از دانستگي

قلعه حيوانات مولف جورج اورول

و ..."-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

◼️انسانهای بزرگ درباره عقاید حرف می‌زنند،

◾️انسانهای متوسط درباره وقایع حرف می‌زنند،

▪️انسانهای کوچک پشت سر دیگران حرف می‌زنند!


◻️انسانهای بزرگ درد دیگران را دارند،

◽️انسانهای متوسط درد خودشان را دارند،

▫️انسانهای کوچک بی دردند!


◼️انسانهای بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند،

◾️انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند،

▪️انسانهای کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند!


◻️انسانهای بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند،

◽️انسانهای متوسط به دنبال کسب دانش هستند،

▫️انسانهای کوچک فقط به دنبال کسب پول هستند!


◼️انسانهای بزرگ به دنبال طرح پرسش‌های بی‌پاسخ هستند،

◾️انسانهای متوسط پرسش‌هایی می‌پرسند که پاسخ دارند،

▪️انسانهای کوچک می‌پندارند

پاسخ همه پرسش‌ها را می‌دانند!


◻️انسانهای بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند،

◽️انسانهای متوسط به دنبال حل مسئله هستند،

▫️انسانهای کوچک مسئله ندارند!

/ 0 نظر / 40 بازدید