با ترجمه متن ترانه Let Her Go - Passenger

حتماً این آهنگ رو دانلود کنید

خیلی زیباست

لینک دانلود

Well you only need the light when it's burning low
تو فقط وقتی به چراغ احتیاج پیدا می کنی که نور کم باشه


Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی داره برف می باره دلت برای خورشید تنگ میشه


Only know your lover when you let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی

Only know you've been high when you're feeling low
فقط موقعی که ناراحتی متوجه میشی که یه روزی خوشحال بودی


Only hate the road when you're missin' home
فقط موقعی از جاده متنفر میشی که دلت برای خونه تنگ شده باشه


Only know your lover when you've let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی


And you let her go
و میذاری بره

Staring at the bottom of your glass
به ته لیوان ت خیره میشی


Hoping one day you will make a dream last
و امیدواری که یه روز بتونی آرزوت و بدست بیاری


The dreams come slow and it goes so fast
خیلی طول می کشه که یه آرزو رو بدست بیاری ولی خیلی رود از دست میره


You see her when you close your eyes
فقط موقعی می تونی اونو ببینی که چشمات و بستی


Maybe one day you will understand why
شاید یه روز دلیلشو بفهمی


Everything you touch all it dies
به هر چیزی که دست می زنی می میره

But you only need the light when it's burning low
ولی تو فقط وقتی به چراغ احتیاج پیدا می کنی که نور کم باشه


Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی دلت برای خورشید تنگ میشه که داره برف می باره


Only know your lover when you've let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی


Only know you've been high when you're feeling low
فقط موقعی که ناراحتی متوجه میشی که یه روزی خوشحال بودی


Only hate the road when you're missin' home
فقط موقعی از جاده متنفر میشی که دلت برای خونه تنگ شده باشه


Only know your lover when you've let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی

Staring at the ceiling in the dark
توی تاریکی به سقف خیره شدی


Same all empty feeling in your heart
با همون احساسای خالی توی قلبت


Love comes slow and it goes so fast
بدست آوردن عشق زمان زیادی می خواد ولی خیلی زود از دست میره


Well you see her when you fall asleep
حالا فقط تو خواب اون و می بینی


But never to touch and never to keep
ولی نه برای لمس کردن و نگه داشتن


Because you loved her to much
چون خیلی دوستش داشتی


And you dive too deep
و خیلی عمیق شیرجه میری

Well you only need the light when it's burning low
تو فقط وقتی به چراغ احتیاج داری که نور کم باشه


Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی داره برف می باره دلت برای خورشید تنگ میشه


Only know your lover when you let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی


Only know you've been high when you're feeling low
فقط موقعی که ناراحتی متوجه میشی که یه روزی خوشحال بودی


Only hate the road when you're missin' home
فقط موقعی از جاده متنفر میشی که دلت برای خونه تنگ شده باشه


Only know your lover when you've let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی

And you let her go
و میذاری بره

Ooooo ooooo oooooo
And you let her go
و میذاری بره


Ooooooo ooooo ooooo
You let her go
و میذاری بره

Because you only need the light when it's burning low
چون فقط موقعی به چراغ احتیاج پیدا می کنی که نور کمه


Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی داره برف می باره دلت برای خورشید تنگ میشه


Only know your lover when you've let her go
فقط موقعی که گذاشتی بره متوجه معشوقت میشی


Only know you've been high when you're feeling low
فقط موقعی که ناراحتی متوجه میشی که یه روزی خوشحال بودی


Only hate the road when you're missin' home
فقط موقعی از جاده متنفر میشی که دلت برای خونه تنگ شده باشه


Only know your lover when you've let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی


Because you only need the light when it's burning low
چون فقط موقعی به چراغ احتیاج پیدا می کنی که نور کمه


Only miss the sun when it starts to snow
فقط وقتی داره برف می باره دلت برای خورشید تنگ میشه


Only know your lover when you've let her go
فقط موقعی که گذاشتی بره متوجه معشوقت میشی


Only know you've been high when you're feeling low
فقط موقعی که ناراحتی متوجه میشی که یه روزی خوشحال بودی


Only hate the road when you're missin' home
فقط موقعی از جاده متنفر میشی که دلت برای خونه تنگ شده باشه


Only know your lover when you've let her go
فقط وقتی گذاشتی معشوقت بره متوجه اش میشی
And you let her go
و میذاری بره

/ 0 نظر / 3052 بازدید