دخالت بیجا شدیداً ممنوع

سوال:
چرا زن نمیگیره؟؟
چرا بچه دار نمی شن؟؟
این چی بود پوشیده بود؟؟
چرا مدل موهاش اینطوری بود؟؟
چرا ادامه تحصیل نداد؟؟
چرا از فلان چیز خوشش میاد؟؟
چرا نظرش در مورد اون مسئله، این بود؟؟؟
چرا و چرا و چرا ؟؟؟ 
چواب:
چون اون یه آدم مستقل هست و خودش برای زندگیش تصمیم می گیره.
شما هم خودت برای خودت تصمیم بگیر و ... "دخالت ممنوع"
/ 1 نظر / 34 بازدید
رها

مردم اگه فقط همین یه جمله رو درک میکردند دیگه مشکلی نمی موند. والا!