نوشته های پشت کامیون

1.گر , به هستی برسی مست نگردی مردی گر به نیستی برسی سست نگردی مردی

2.نور پایین نشانه شعور است !!!

3.کاش زندگی دنده عقب داشت !!!

4. بوق نزن شاگردم خوابه !!!

5.رفیق بی کلک مادر

6.بر دریچه قلبم نوشتم عشق ممنوع اما عشق دنده عقب وارد شد !!!

7.تو را من چشم در راهم

8.پشت تراکتور : کی به کیه ؟؟ من پرایدم !!

9.پشت مینی بوس : انشالا روزی منم بزرگ میشم !

10.پشت سمند: خر بخرید، از ایران خودرو نخرید.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مرضیه شکوری

2 تا چیز جالب هم من دیدم: روی مینی بوس:صدای شیهه ی اسب ظهور می اید روی تاکسی:یادگار بابام احمد