سيگار نكشيد!

-   استعمال دخانيات مهمترين عامل مرگ هاي قابل پيشگيري است.

-        دود تنباكو و سيگار حاوي بيش از 4000 ماده شيميايي است كه شمار زيادي از آنها مواد محرك يا سمي و سرطان زا هستند.

-        دود سيگار بيش از 40 نوع تركيب سرطان زا دارد.

-        جزء اعتياد آور سيگار، نيكوتين است كه با اثر بر دستگاه اعصاب مركزي موجب اعتياد مي شود. نيكوتين سيگار، تنباكو  به سرعت جذب جريان خون مي شود و ظرف 30 ثانيه به مغز مي رسد و روي سلولهاي عصبي آن اثر مي گذارد.

- برخي گازهاي سمي موجود در دود سيگار عبارتند از : مونوكسيد كربن ، آمونياك ، دي متيل نيتروزامين ، فرمالدييد ، سيانيا هيد روژن و آكرولئين .

-        دود تنباكو و سيگار مانند آزيت ( پنبه نسوز) ، آرسنيك ، بنزن و گاز رادون جزء  مواد سرطان زا ي درجه يك طبقه بندي مي شود.

-        نيتروزامين ها فعال ترين مواد سرطان زاي موجود در دود  سيگار و  تنباكوهستند.

-        خطر پيدايش سرطان در سيگاري ها بيشتر از ديگران است و اين افراد حداقل 15 سال زودتر از غير سيگاري ها به سنين در معرض خطر سرطان مي رسند.

-        ذرات زيان آور موجود در دود سيگار شامل موادي مانند قطران ، نيكوتين ، بنزن و بنزو پيرن است.

-        دود سيگار براي اطرافيان نيز زيان آور است . 85% دود سيگاري كه دريك اتاق جمع مي شود، ناشي از سوختن نوك سيگار است و نه دودي كه فرد سيگاري از راههاي هوايي اش خارج مي كند.

-        بيش از 30 درصد مرگهاي ناشي از سرطان مربوط به استعمال دخانيات است .

- علت بيش از 80%  مرگهاي ناشي از سرطان ريه، استعمال دخانيات است .

- خطر مرگ ناشي از سرطان ريه با افزايش تعداد سيگارهايي كه فرد  در روز مي كشد، زياد مي شود.

- خطر بيماري قلبي و سرطان ريه در افراد غير سيگاري كه در خانه در معرض دود سيگار اطرافيانشان هستند، 25% بيشتراز ديگران است.

- در افرادي كه سالهاي زياد حتي تا زمان ميانسالي سيگار كشيده اند، قطع كامل استعمال دخانيات خطر پيدايش سرطان ريه را به ميزان زيادي  كاهش مي دهد.

-        استعمال دخانيات ( به هر شكل ) يك عامل خطر براي سرطانهاي حنجره ، حفره دهان و مري به شمار مي رود.

-        بيش از 90% مبتلايان به سرطان حفره دهان از تنباكو به صورت كشيدن ( تدخيني ) يا جويدني استفاده كرده اند. سرطان هاي حفره دهان شامل سرطان هاي لب، زبان ، دهان وگلو است.

-        خطر پيدايش سرطان سينه درزنان سيگاري و حتي در زناني كه درمعرض دود سيگاراطرافيان هستند ( درمكانهاي سربسته )، بيش از زناني است كه با دود سيگار تماس ندارند.

-        استعمال دخانيات خطر سرطان لوزالمعده را افزايش مي دهد و با ترك دخانيات، درصد اين خطر پس از چند سال مشابه افراد غير سيگاري خواهد شد.

-        خطرسرطان خون ( لوسمي ) در سيگاري ها بيشتر از ساير افراد جامعه است .

-        50% سرطان هاي مثانه در مردان و بيش از 30% سرطان هاي مثانه درزنان با  استعمال دخانيات ارتباط دارد و سرطان كليه نيزدر افراد سيگاري شايع تر است .

-        سيگار عامل مهم ايجاد سرطان هاي ريه ، حفره دهان ، گلو ، حنجره ، مثانه و... است و مبارزه با سيگار مهمترين راهكار پيشگيري از سرطان است .

-        اگر سيگار مي كشيد ، هر چه زودتر آن را ترك كنيد و اگر سيگاري نيستيد، هرگز طرف آن نرويد زيرا نيكوتين موجود در تنباكو اعتياد آور است .

-        با خوردن سبزيها و ميوه جات تازه و مواد غذايي پر فيبر، خطر بروز سرطان هاي دستگاه گوارش را كاهش دهيد.

-        مصرف زياد نوشابه هاي الكلي موجب پيدايش سرطان مي شود .

-        اشكال در بلع به ويژه مواد جامد غذا بايد به طور جدي پيگيري شود.

-        در صورت پيدايش برجستگي يا لكه يا خونريزي درحفره دهان يا وجود زخم طول كشيده ، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد .

-        در صورت همراهي سرفه هاي مزمن با خلط خوني يا گرفتگي صدا سريعاً به پزشك مراجعه نماييد.

-        اگر سيگاري هستيد ،  در صورت افزايش دفعات سرفه يا پيدايش تغيير صدا سريعاً به پزشك مراجعه كنيد. اين تغييرات ممكن است ناشي از سرطان ريه باشد.

-        كاهش وزن زياد ،  بي اشتهايي و تب ها ي مزمن مي توانند نشانه بدخيمي باشند . در صورت وجود اين علائم  به پزشك مراجعه نماييد.

  -    پيدايش توده هاي بزرگ شونده در هر جاي بدن ممكن است  نشانه اي از يك سرطان باشد.

-پيشگيريبسيار بهتر از درمان است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید