جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

نصیحت پدر به پسر قبل از امتحان پایان سال

ببین پسر اگه درس بخونی قبول می شی، اگه نخونی قبول نمی شی. اگه قبول شدی مبارکه اگه نشدی دو راه داره: یا مثه بچه […] ی ها ولگرد می شی یا میری سربازی. اگه مثه بچه […] ی ها ولگرد شدی مبارکه اگه رفتی سربازی دو راه داره: یا پلیس می شی یا می ری تو ارتش. اگه پلیس شدی مبارکه اگه رفتی تو ارتش دو راه داره: یا تو پادگان میمونی یا میری جبهه. اگه تو پادگان موندی مبارکه اگه رفتی جبهه دو حالت داره: یا به سلامت برمی گردی یا با توپ و تفنگ نفله می شی. اگه به سلامت برگشتی مبارکه اگه با توپ و تفنگ نفله شدی دو حالت داره: یا خوب می شی یا شهید می شی. اگه خوب شدی مبارکه اگه مُردی دو راه داره: یا سَگا می خورنت یا می گندی. اگه سَگا بخورنت مبارکه اگه گندیدی دو راه داره: یا به گاز طبیعی تبدیل می شی می فرستنت ارمنستان یا به نفت تبدیل می شی. اگه گاز شدی مبارکه اگه نفت شدی دو راه داره: یا می برنت پالایشگاه یا صادِرِت می کنن. اگه فرستادنت پالایشگاه مبارکه اگه صادِرِت کردن دو راه داره یا تبدیل به بنزین و گریس می شی یا مواد شوینده. اگه بنزین و گریس شدی مبارکه اگه مواد شوینده شدی دو راه داره: یا صابون می شی یا دستمال توالت. اگه صابون شدی مبارکه اگه دستمال توالت شدی دارم بهت میگم باید گُه بخوری اون وقت. پس یا درس بخون یا برو گوتو بخور.

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
تگ ها :