نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

نصیحت پدر به پسر قبل از امتحان پایان سال
۱۳۸٧/۱٢/۱٩ ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ( نظرات )

ببین پسر اگه درس بخونی قبول می شی، اگه نخونی قبول نمی شی. اگه قبول شدی مبارکه اگه نشدی دو راه داره: یا مثه بچه […] ی ها ولگرد می شی یا میری سربازی. اگه مثه بچه […] ی ها ولگرد شدی مبارکه اگه رفتی سربازی دو راه داره: یا پلیس می شی یا می ری تو ارتش. اگه پلیس شدی مبارکه اگه رفتی تو ارتش دو راه داره: یا تو پادگان میمونی یا میری جبهه. اگه تو پادگان موندی مبارکه اگه رفتی جبهه دو حالت داره: یا به سلامت برمی گردی یا با توپ و تفنگ نفله می شی. اگه به سلامت برگشتی مبارکه اگه با توپ و تفنگ نفله شدی دو حالت داره: یا خوب می شی یا شهید می شی. اگه خوب شدی مبارکه اگه مُردی دو راه داره: یا سَگا می خورنت یا می گندی. اگه سَگا بخورنت مبارکه اگه گندیدی دو راه داره: یا به گاز طبیعی تبدیل می شی می فرستنت ارمنستان یا به نفت تبدیل می شی. اگه گاز شدی مبارکه اگه نفت شدی دو راه داره: یا می برنت پالایشگاه یا صادِرِت می کنن. اگه فرستادنت پالایشگاه مبارکه اگه صادِرِت کردن دو راه داره یا تبدیل به بنزین و گریس می شی یا مواد شوینده. اگه بنزین و گریس شدی مبارکه اگه مواد شوینده شدی دو راه داره: یا صابون می شی یا دستمال توالت. اگه صابون شدی مبارکه اگه دستمال توالت شدی دارم بهت میگم باید گُه بخوری اون وقت. پس یا درس بخون یا برو گوتو بخور.
:: برچسب‌ها: