جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

جدول حفظ قرآن کریم

اگر روزی یک آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 17 سال و 7 ماه و 9 روز حفظ خواهید شد .

اگر روزی دو آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 8 سال و 9 ماه و 18 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 3 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 5 سال و 10 ماه و 13 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 4 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 4 سال و 4 ماه و 24 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 5 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 3 سال و 6 ماه و 7 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 6 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 2 سال و 11 ماه و 4 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 7 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 2 سال و 6 ماه و 3 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 8 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 2 سال و 2 ماه و 12 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 9 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 11 ماه و 12 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 10 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 9 ماه و 3 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 11 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 7 ماه و 6 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 12 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 5 ماه و 15 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 13 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 4 ماه و 6 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 14 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 3 ماه حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 15 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 2 ماه و 1 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 16 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1سال و 1 ماه و 6 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 17 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 10 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 18 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 11 ماه و 9 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 19 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 11 ماه و 1 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی 20 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 10 ماه و 16 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی یک صفحه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 8 ماه و 12 روز حفظ خواهید شد .

 

اگر روزی دو صفحه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 10 ماه و 6 روز حفظ خواهید شد.

*************************************

سلام بچه ها

خیلی وقت مطلب طنز و خاطره ننوشتم.

حالا که بحث از قرآن شد من یادمه ی بچه کارگر داشتم تو کار باغ کمکمون میکرد،ی بار من ازش خواستم ی تنه کوچیکو با اره ببره اومدم دیدم درخت سیخ سر جاش،حسابی از دستش شاکی شدم اونم دید من خیلی شاکیم همش با صدای بلند قسم میداد و میگفت:

((به جون قرآن مجید اره تیز نبود،به جون قرآن مجید راست میگم))

بیچاره فکر میکرد قرآن مجید آدمه.


  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٠
تگ ها :