نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

سير تکاملی دخترها
۱۳۸٦/٤/٩ ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ( نظرات )

سال 1230:

مرد: دختره خیر ندیده من تا نکشمت راحت نمی شم...

زن: آقا حالا یه غلطی کرد ، شما بگذر.نامحرم که خونمون نبوده. حالا این بنده خدا یه بار بلند خندیده...

مرد: بلند خندیده؟ این اگه الان جلوشو نگیرم لابد پس فردا می خواد بره مش حسین آقا بقالی ماست بخره.

نخیر نمی شه باید بکشمش.. برو کنار مینم..... آی ی ی

- بالاخره با صحبتهای زن ، مرد خونه از خر شیطون پیاده می شه و دختر گناهکارشو می بخشه

سال 1300:

مرد: واسه من می خوای بری درس بخونی؟ می کشمت تا برا بقیه درس عبرت بشه.  یه بار که مُردی دیگه جرات نمی کنی

 از این حرفا بزنی. تو غــلـــــــــــــــــــــــط می کنی(اینو با لهجه بابای نازی ). تقصیر من بود که گذاشتم این ضعیفه بهت قرآن

خوندن یاد بده. حالا واسه من میخای درس بخونی جونم مرگ شده ؟؟؟

زن: آقا ، آروم باشیــن. یه وقت قلبتون خدای نکرده می گیره ها!  ... خورد (شما بخونین شکر).

 دیگه از این مارک ...(شکرا) نمی خوره. قول میده...

مرد( با نعره حمله می کنه طرف دخترش   ): من باید بکشمت. تا نکشمت آروم نمی شم. خودت بیای خودتو تسلیم کنی بدونه درد می کشمت...

-- بالاخره با صحبتهای زن، مرد خونه از خر شیطون پیاده می شه و دختر گناهکارشو می بخشه

 سال1350:

مرد: چی؟ دانشچی چی ؟ (همون دانشگاه خودمون) حالا می خوای بری دانشسرا؟ می خوای سر منو زیر ننگ بوکونی؟

 فاسد شدی برا من؟؟ شیکمتو سورفه (سفره) می کونم...

زن: آقا، ترو خدا خودتونو کنترل کنین. خدا نکرده یه وخ (وقت) سکته می کنین آ...

مرد: چی چی  می گوی  ززززززن؟؟ من اگه اینو امشب نکوشم (نکشم) دیگه فردا نیمی تونم جلوی این فسادو بیگیرم.

 یه دانشسرایی نشونت بدم که خودت کیف کونی...

-- بالاخره با صحبتهای زن، مرد خونه از خر شیطون پیاده می شه و دختر گناهکارشو می بخشه

 سال1380

مرد: کجا؟ می خوای با تکپوش (از این مانتو خیلی آستین کوتاها که نیم مترم پارچه نبردن و وقتی می پوشیشون

مث جلیقه نجات پستی بلندی پیدا می کنن  ) و شلوارک (از این شلوار خیلی برموداها) بری بیرون؟ می کشمت.

 من... تو رو... می کشم...( این یکیو با لهجه هندی برین... )

زن: ای آقا. خودتو ناراحت نکن بابا. الان دیگه همه همینطورین (شما بخونید اکثرا).

مرد: من... اینطوری نیستم. دختر لااقل یه کم اون شلوارو پائین تر بکش که تا زانوتو بپوشونه. نه... نه... نمی خواد. بدتر شد. 

همون بالا ببندیش بهتره...

سال1400

دختر: چی؟ چی گفتی مرتیکه ی....؟ دارم بهت می گم ماشین بی ماشین. همین که گفتم. من با الکس  قرار دارم ماشینم می خوام.

 میخوای بری بیرون پیاده برو...

باباه:جیکش در نمی یاد...

زن: دخترم. حالا بابات یه غلطی کرد. تو اعصاب خودتو خراب نکن. لاک ناخنت می پره. آروم باش عزیزم.

 رنگ موهات یه وقت کدر می شه آ مامی. باباتم قول می ده دیگه از این حرفا نزنه...

بالاخره با صحبتهای زن، دخترخونه از خر شیطون پیاده می شه و بابای گناهکارشو می بخشه !!
:: برچسب‌ها: