نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢۱ | ٦:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

عید بر همه شما مبارک

خدایا به حق این ذکر، همۀ جوونا رو به آرزوهاشون برسون...

خدایا عاشقان را غم مده، شکرانه اش با من.....

ای نگاهی که

نگاهم به نگاهت می نگاهت

به نگاهت می نگاهم

به نگاهم بنگاهی....

 

- ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

محصول دعا در ره جانانه نهادیم

- در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش

این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

- سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد

تا روی در این منزل ویرانه نهادیم

- در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را

مهر لب او بر در این خانه نهادیم

- در خرقه از این بیش منافق نتوان بود

بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم

- چون می‌رود این کشتی سرگشته که آخر

جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم

- المنه لله که چو ما بی‌دل و دین بود

آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم

- قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ

یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم