نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٥ | ۱:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

نداشته های من ایناست

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

و الی آخر.....

همچنان خدایا شکرت....