جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

اینطوری بیشتر حال میده

مردانی را میشناسم که هنگام عصبانیت
داد نمیزنند
ناسزا نمیگویند
نمیشکنند
تهمت نمیزنند
تنها "قدم" میزنند و در خلوت خود فرو میروند و
خالی میکنند تمام خشم خود را
در دنیای سکوتشان
تا مبادا به کسی که دوست دارد از گل کمتر گفته باشد
  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٥