نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩٢/۱/۱٥ | ٤:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.
مردانی را میشناسم که هنگام عصبانیت
داد نمیزنند
ناسزا نمیگویند
نمیشکنند
تهمت نمیزنند
تنها "قدم" میزنند و در خلوت خود فرو میروند و
خالی میکنند تمام خشم خود را
در دنیای سکوتشان
تا مبادا به کسی که دوست دارد از گل کمتر گفته باشد