نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩٢/۱/۱٠ | ٧:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

امام و پ نه پ

یکی از اصحاب مشغول صرف غذا بود که،

امام از او پرسید: آیا غذا میخوری؟

صحابی گفت: بله.

امام پرسید: آیا گرسنه ای؟

صحابی گفت: بله.

امام پرسید: آیا پس از صرف غذا سیر خواهی شد؟

صحابی گفت: بله.

امام ذوالفقار برکشید و صحابی را به دو نیم کرد.

سپس فرمود: به خدا قسم از ما نیست،

کسی که این­ همه فرصت پَ نه پَ را از دست دهد.