جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

غرور

چند روزی می شه که این جمله از یه پیر مرد مهربون با اون تُنِ صدای خاصش تو مغزم داره وول می خوره، بی اختیار از شدت بزرگ بودن حرفش پا می شم، راه میرم و بی نهایت فکر می کنم، این جمله رو با چنان سوزِ دلی گفت که  فقط می خوام اون صدا تو مغزم جریان داشته باشه....

من: شما انگار میخوای یه چیزی بگی،

پیر مرد: نه ولی...

من: ولی یعنی بله ولی تو نمی فهمی

پیرمرد: خندید و .... خوب

اگه من به جوونیم برگردم و مثل تو باشم دیگه هیچ وقت مغرور نمی شم

چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم

من: ....

و همچنان من با تُنِ صدایِ پیرمرد شیک پوش زندگی می کنم

یه بار دیگه؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

بازم؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

تکرار کن؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

وای دارم دیوونه می شم؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠