نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٠ | ۳:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

بی سوادان قرن بیست و یک ،آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی اند که توان یادگرفتن، دست کشیدن از یادگرفته ها و دوباره یادگرفتن را ندارند.

آلوین تافلر ؛ آینده پژوه مشهور ِمعاصر

*کتاب: اعداد جادویی در مدیریت منابع انسانی