نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳٩٠/٧/٢۳ | ٤:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.
I do get lonely.

Sometimes it helps to get out the house.

You can walk through the park by yourself.

You can go to the movies by yourself.

Sounds lame, but, it helps with your confidence, because you feel more independent.