جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

اين يکی رو داشته باش

مردم دشمن آنند كه نمي دانند.((امير المومنين (ع))

مراقب خودمون باشيم:

مراقب افكارت باش آنها به گفتار تبديل مي شوند.

مراقب گفتارت باش آنها به كردار تبديل مي شوند.

مراقب كردارت باش آنها به عادات تبديل مي شوند.

مراقب عاداتت باش آنها به شخصيت تبديل مي شوند.

مراقب شخصيتت باش آن سر نوشتت خواهد شد.

 

دوري كردن از انسانهايي كه دوستشان داريم،بي فايده است.

زمان به ما نشان خواهد داد كه جانشيني براي آنها نخواهيم يافت.((گوته))

آن كسي كه لباس حيا بپوشد،كسي عيب او را نبيند.((علي بن ابي طالب))

اگر قبل از هر كاري انگشت خود را به پيشاني خود بزنيد

مجبور نخواهيد شد در پايان كار با مشت محكم بر فرق خود بكوبيد.((افلاطون))

از جمله هنر هاست احمق بودن در موقع مناسب.((ضرب المثل آلماني))

سلامت تن در دوري از حسادت است.((امام علي (ع))

ادم پر گو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است.((پاسكال))

براي دنيا يت چنان كن كه گويي جاودان زنده اي

و براي آخرتت، چنان كه گويي فردا خواهي مرد.((امام علي (ع))

كليد دست يافتن به هر چيزي صبر است.مرغ با خوابيدن روي تخم ها

به جو جه هايش مي رسد، نه با شكستن آنها. ((گلسكو))

مومن از دانش اندوزي سير نمي شود و هر لحظه به دنبال علم است.((پيامبر اكرم (ص))

عشق خام مي گويد :دوستت دارم چونكه محتاجت هستم .

و عشق پخته مي گويد: محتاجت هستم چونكه دوستت دارم.(( اريك فروم))

مبارزه زندگي به معناي قدر داني از همه چيز و وابستگي به هيچ چيز است.

خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز بستگي دارد

يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.((ويكتور هوگو))

مرد واقعي پيوسته مي كوشد در گفتار خود آهسته و در كردار خود تند و سريع باشد.

((كنفسيوس))

سكوت بر دانا و نادان هر دو زيبنده است .

زيرا عيب نادان را مي پو شاند و دانا را فرزانه تر جلوه مي دهد.((محمد حجازي))

چند نكته مهم:

ترس و ترديد دشمنان اصلي موفقيت و كاميابي هستند.

به خودتان ايمان داشته باشيد.

خودتان را هيچ وقت با ديگران مقايسه نكنيد.

ذهن مانند ماهيچه است هر چه بيشتر كار بكشيد قويتر مي شود.

هميشه در خطاهاي زندگي خود را مقصر اصلي بدانيد.

نگذاريد حرفهايتان ناگفته در دل بماند.

اهل مطالعه باشيد.زيرا رهبران اهل مطالعه اند.

.

هرگاه تهي دست شديد با صدقه دادن،با خدا معامله كنيد.((امام علي (ع))

دو كلمه آري و نه كه تلفظشان آسان است،

كلماتي هستند كه براي اداي آنها انديشه و مطالعه فراوان لازم است.((پيتاگور))

من با ظالم و مظلوم هر دو عداوت دارم،

ظالم را براي اين دشمن دارم كه ظلم ميكند.

مظلوم را براي اينكه قبول ظلم مي كند

و مايه جسارت ظالم مي گردد..

((سيد جمال الدين اسد آبادي))

بزرگترين دليل اينكه من مشروبات الكلي نمي خورم آنست كه

مي خواهم بدانم،اوقات خوش من چگونه مي گذرد.((آستور))

وفاداري با خيانتكاران نزد خدا نوعي خيانت،

و خيانت به خيانتكاران نزد خدا وفاداري است.

وقتي برايت مشكلي به وجود ميآيد؛هرگز نگو:

آه خدايا......من يك مشكل بزرگ دارم.هميشه بگو:

آهاي مشكل....من ي خداي بزرگ دارم.

براي زحمت كش هفته ،هفت امروز دارد

وبراي فرد تنبل هر هفته هفت فردا.((مثل آلماني))

بدترين كلمات:نمي توانم،نمي شود،نمي دانم است.

ادب يا محبت خرجي ندارد ولي همه چيز را خريداري مي كند.((متنا جيو))

پرسيدم دوست بهتر است يا برادر،گفت:

دوست برادريست كه انسان مطابق ميل خود انتخاب مي كند. ((اميل فاگو.))

بدترين دوست آن كه براي او به رنج و زحمت افتي.((امام علي (ع))

معايب ديگران معلم خوبي است.((ضرب المثل آلماني))

چهره يك زن نماينده شوهر اوست و پيراهن يك مرد معرف زن اوست.

هر چيزي با زياد شدن كم ارزش يا بي ارزش مي شود الا ادب.

انتظار نداشته باش مردم كار ها را كاملن درست انجام دهند،

قبل از اينكه تحسين شان كني.

به آنچه منتقدان مي گويند اهميت نده،

هرگز مجسمه اي از هيچ منتفدي در جايي بر پا نشده است.((جين سيبليوس))

خود كرده را تقدير چرا؟((پشت ي كاميون نوشته بود))

با نيكان معاشرت كن تا از آنان باشي.((امام علي (ع))

اگر در هوا روي،پَر مگسي باشي

و بر روي آب روي، خَ‍سي باشي

دلي به دست آر، تا كَسي باشي

((خواجه عبد الله انصاري))

چي بنويسم؟!! ((پشت ي كاميون نوشته بود))

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢
تگ ها :