جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

نوشته های پشت کامیون

1.گر , به هستی برسی مست نگردی مردی گر به نیستی برسی سست نگردی مردی

2.نور پایین نشانه شعور است !!!

3.کاش زندگی دنده عقب داشت !!!

4. بوق نزن شاگردم خوابه !!!

5.رفیق بی کلک مادر

6.بر دریچه قلبم نوشتم عشق ممنوع اما عشق دنده عقب وارد شد !!!

7.تو را من چشم در راهم

8.پشت تراکتور : کی به کیه ؟؟ من پرایدم !!

9.پشت مینی بوس : انشالا روزی منم بزرگ میشم !

10.پشت سمند: خر بخرید، از ایران خودرو نخرید.

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱۸