نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌کند. و کسی که سفر کرد، فهمید: مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند.
  :: کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

   

You need hope to cope

تاريخ : ۱۳۸٩/۱/۱۱ | ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود.

انشمندان فیزیک که در پروژه آزمایش فرضیه «بیگ بنگ»، یا انفجار بزرگ شرکت دارند، امروز توانستند این آزمایش را با موفقیت انجام دهند. در این پروژه که زیرنظر مرکز تحقیقات هسته ای اروپا «سِرن» به اجرا در آمد، اشعه هایی از ذرات اتمی پورتون با سرعت نور در جهت مخالف یکدیگر در درون یک دستگاه عظیم شتاب دهنده با یکدیگر برخورد کردند. این دستگاه که بشکل استوانه ای 27 هفت کیلومتری است در تونلی در زیر زمین در مرز سوئیس و فرانسه جاسازی شده است. دانشمندان امیدوارند با ایجاد شرایط «انفجار بزرگ» در مقیاس کوچکتر، به اطلاعاتی در مورد رمز پدید آمدن جهان هستی، مانند ستارگان و سیارات و غیره دست یابند. دانشمندان معتقدند که جهان هستی حدود 14 میلیارد سال پیش در چنین شرایطی پدید آمد.