جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

اگر دیگران ...

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳٠
تگ ها :

من الان فهمیدم که بوشهر زلزله اومده ....

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳٠
تگ ها :

تنها برخی از مردم ....

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٩
تگ ها :

استخدام، مصاحبه تلفنی، انگیزه

ساعت 8 شب

1- بوق بوق بوق کسی بر نداشت

2- الو

- بله، بفرمایید

مدیر گروه .... هستم، شما یک ماه قبل رزومه فرستاده بودین

- بله بله، من خیلی جاها رزومه میفرستم، میشه دقیق خودتونو معرفی کنین

مهم نیست، همین الآن جلسه مصاحبه برای استخدامِ

- یعنی محل کار نداریم

محل کار داریم، بریم برای سئوال اول، الآن به اینترنت دسترسی دارین (این سئوالای ابتدایی رو از فرد می پرسم که سطح آشنایی اش با کامپیوتر و اینترنت رو بدونم)

- من خودم کامپیوتر زیاد وارد نیستم ولی اگه بخواین به خواهرم میگم فردا به اینترنت وصل شه

شما مگه فوق لیسانس ندارین؟؟؟!!!

- بله ولی ....

مکالمه زیاد طول نکشید و ... خداحافظی

3-

4- الو

- بله، بله

مدیر گروه .... برای استخدام ....

- الو، الو صدات نمیاد

الان چطور میاد؟؟؟... اوکی بعداً تماس می گیرم، خداحافظ

5-

6- الو

- بله

از گروه ... برای ...

- بنده متاهل شدم نمی تونم کار کنم

بله به سلامتی و... خداحافظ

7-

8-

9-

10- الو

- سلام بفرمایین

رزومتون رو برای گروه ما ارسال کرده بودین

- میشه بگین کی و به چه ایمیلی؟

یک ماه پیش و به ایمیل ...

- بله بله، الان دارم چک می کنم، در خدمت هستم

اگر مایل هستین،  مصاحبه رو شروع کنیم،

الآن به شما بگن ..... 

- البته این یه کم ....

یه مقدار از .... بگین

- قاعدتاً در ابتدا زیاد ...

(معمولاً بیشتر از 10 دقیقه مصاحبه نمی کنم)

فکر کنم امروز یه دوست خوب پیدا کردم

- منم همینطور، ببخشید من از کی می تونم کارو شروع کنم

همین الآن می تونین

- بله حتماً

(قول و قرار های کاری) و .... خداحافظ

ساعت 8.5 شب و یافتن یک نیروی پر انرژی جدید از میان 10 نیروی بی انگیزه

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٢

تا دلت بخواد دروغ شنیدم

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠
تگ ها :

پرشن بلاگ مشکل داره نمیشه با موبایل پست نوشت

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۸
تگ ها :

اینطوری بیشتر حال میده

مردانی را میشناسم که هنگام عصبانیت
داد نمیزنند
ناسزا نمیگویند
نمیشکنند
تهمت نمیزنند
تنها "قدم" میزنند و در خلوت خود فرو میروند و
خالی میکنند تمام خشم خود را
در دنیای سکوتشان
تا مبادا به کسی که دوست دارد از گل کمتر گفته باشد
  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٥

10 سپتامبر 2010 - آرامش

مثل ساحل آرام باش

تا دریا دریا بی قرارت باشند...

-------

رفتار ما بلندتر از سخنان ما حرف می زند....

-------

آدما چیزی میشن که حقشونه ....

-------

1. PLAN while others are playing 

2. STUDY while others are sleeping 

3. DECIDE while others are delaying 

4. PREPARE while others are daydreaming 

5. BEGIN while others are procrastinating 

6. WORK while others are wishing 

7. SAVE while are wasting 

8. LISTEN while others are talking 

9. SMILE while others are frowning 

10. COMMEND while others are criticizing 

11. PERSIST while others are quitting 


“If you take your eyes off your goals, all you see is obstacles” Top of Form

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠
تگ ها :

20 نوامبر 2011 - امام و پَ نَه پَ

امام و پ نه پ

یکی از اصحاب مشغول صرف غذا بود که،

امام از او پرسید: آیا غذا میخوری؟

صحابی گفت: بله.

امام پرسید: آیا گرسنه ای؟

صحابی گفت: بله.

امام پرسید: آیا پس از صرف غذا سیر خواهی شد؟

صحابی گفت: بله.

امام ذوالفقار برکشید و صحابی را به دو نیم کرد.

سپس فرمود: به خدا قسم از ما نیست،

کسی که این­ همه فرصت پَ نه پَ را از دست دهد.

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠
تگ ها : پَ نه پَ

4 ژانویه 2013 - راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪارى ازدواج

چقدر گشتم تا این مقاله رو پیدا کردم، حتما بخونین:

(((راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪارى ازدواج)))

نویسندگان:

ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی، ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﯽ، امﻟﯿﻠﯽ ﻧﺼﺮآﺑﺎدی

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳــﻰ راﺑﻄﻪاﻧﻮاع ﺳــﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ و ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ اﺟﺮاﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ در زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ "آﺷﻨﺎﯾﻰ ﻗﺒﻠﻰ و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده" و "ﺧﻮاﺳــﺘﮕﺎرى و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده" ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎى "ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و ازدواج اﺟﺒﺎرى" و "آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮ و ازدواج اﺟﺒﺎرى" در ﭘﻰ دارد. ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺳﺒﮏﻫﺎى ازدواج و ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺳــﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ"ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده" و "آﺷﻨﺎﯾﻰ و ازدواج ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" ازدواج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، در ﺳــﺎلﻫﺎى ﻧﺨﺴــﺖ ازدواج ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﮔﺮوه ازدواجﻫﺎى اﺟﺒﺎرى اﺳــﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮى ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺗﻰ ﮐﻪ دارد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻰﺷــﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد را "ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ و ازدواج ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪدر ﺳــﺎلﻫﺎى ﻧﺨﺴــﺖ ازدواج ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ در ﺣﺪ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ، وﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺳﺎلﻫﺎى ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰﮔﺬرد ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎرى زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ اﯾﻦ ﺳــﺆال ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎى ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻃﻼق، زوﺟﯿﻦ در ﺟﺴــﺘﺠﻮى زوج درﻣﺎﻧﻰ و زوﺟﯿﻦ راﺿﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 310 زوج، از ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﻣﺸــﻬﺪ، اﺳــﻔﺮاﯾﻦ و ﺳﺒﺰوار اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاى در ﺧﺼﻮصﺳﺒﮏ ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪدادهﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﺳــﺒﮏﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺴــﺮﮔﺰﯾﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارى درﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﺟﯿﻦ "راﺿﯽ"، "ﻧﺎراﺿﯽ و در ﺟﺴﺘﺠﻮى درﻣﺎن" و "ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻃﻼق" ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ: در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از %89 زوجﻫﺎی راﺿﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دو ﺳــﺒﮏ "ﺧﻮاﺳــﺘﮕﺎرى و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده" و "آﺷﻨﺎﯾﻰ و ازدواج ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" ازدواج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از %48 زوجﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﯾﮑﯽ از دو ﺳﺒﮏ "ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ازواج اﺟﺒﺎرى" و "ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ و ازدواج ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ" و ﺑﯿﺶ از %43 زوجﻫﺎی در ﺟﺴــﺘﺠﻮی درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دو ﺳــﺒﮏ "ازدواج ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ" و "آﺷــﻨﺎﯾﯽ و ازدواج اﺟﺒﺎری" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠
تگ ها :

غرور

چند روزی می شه که این جمله از یه پیر مرد مهربون با اون تُنِ صدای خاصش تو مغزم داره وول می خوره، بی اختیار از شدت بزرگ بودن حرفش پا می شم، راه میرم و بی نهایت فکر می کنم، این جمله رو با چنان سوزِ دلی گفت که  فقط می خوام اون صدا تو مغزم جریان داشته باشه....

من: شما انگار میخوای یه چیزی بگی،

پیر مرد: نه ولی...

من: ولی یعنی بله ولی تو نمی فهمی

پیرمرد: خندید و .... خوب

اگه من به جوونیم برگردم و مثل تو باشم دیگه هیچ وقت مغرور نمی شم

چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم

من: ....

و همچنان من با تُنِ صدایِ پیرمرد شیک پوش زندگی می کنم

یه بار دیگه؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

بازم؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

تکرار کن؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

وای دارم دیوونه می شم؛

"چه فرصت هایی که تو زندگی داشتم که به خاطر غرورم از دستشون دادم"

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠

ساعت دو نصف شب 3 فروردین ارتفاعات تهران

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳
تگ ها :