جک نشنیدی بیا تو

You need hope to cope

گفتگو با خدا

در خواب خدا را ديدم.

خدا پرسيد:مي خواهي با من گفتگو كني؟

در پاسخش گفتم:اگر وقت داريد.

خدا خنديدوگفت:وقت من بي نهايت است.....

در ذهنت چيست كه مي خواهي از من بپرسي؟

پرسيدم :چه چيزه بشر شما را سخت متعجب مي سازد؟

خدا پاسخ داد:

◄آنكه آنها از كودكيشان خسته مي شوند وعجله دارند

كه بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مدتها،آرزو مي كنند كه كودك باشند.

◄ اينكه آنها سلامتي خود را از دست مي دهند تا پول بدست آورند

و بعد پولشان را از دست مي دهند تا دوباره سلامتي خود را به دست آورند.

◄اينكه با اضطراب به آينده مي نگرند و حال را فراموش مي كنند

بنابر اين نه در حال زندگي مي كنند و نه در آينده.

◄اينكه آنها به گونه اي زندگي مي كنند كه گويي هر گز نمي ميرند

و به گونه اي مي ميرند كه گويي هرگز زندگي نكرده اند.

خدا دستهايم را گرفت.براي مدتي سكوت كرديم و من دوباره پرسيدم:

))به عنوان يك پدر مي خواهي فرزندانت كدام درسهاي زندگي را بياموزند؟))

خدا گفت:

◄بياموزند كه آنها نمي توانند كسي را وادار كنند كه عاشقشان باشد،

تنها كاري كه آنها مي توانند بكنند اينست كه اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند.

◄بياموزند كه درست نيست خودشان را با ديگران مقايسه كنند.

◄بياموزند كه فقط چند ثانيه مي كشد تا زخمهاي عميقي در قلب آنان كه دوستشان داريم ايجاد كنيم،

اما سالها طول مي كشد تا آن زخمها را التيام بخشيم.

◄بياموزند ثروتمند كسي نيست كه بيشترين ها را دارد،كسي است كه به كمترين ها نياز دارد.

◄بياموزند كه آدمهايي هستندكه آنها را دوست دارند فقط نمي دانند كه چگونه احساساتشان را نشان دهند

◄بياموزند كه دو نفر مي توانند باهم به يك نقطه نگاه كنند و آن را متفاوت ببينند.

◄بياموزند كه كافي نيست فقط آنها ديگران را ببخشند بلكه آنها بايد خود را نيز ببخشند.

من با خضوع گفتم:از شما به خاطر اين گفت و شنود متشكرم.

آيا چيز ديگري هست كه دوست داريد فرزندانتان بدانند؟

خداوند لبخند زد و گفت:

((فقط اينكه بدانند من اينجا هستم،هميشه.))

*****************نتيجه گيري***************

خدايا ، با تمام يكرنگي و صداقت مي گم:دوستت دارم.

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢
تگ ها :

اين يکی رو داشته باش

مردم دشمن آنند كه نمي دانند.((امير المومنين (ع))

مراقب خودمون باشيم:

مراقب افكارت باش آنها به گفتار تبديل مي شوند.

مراقب گفتارت باش آنها به كردار تبديل مي شوند.

مراقب كردارت باش آنها به عادات تبديل مي شوند.

مراقب عاداتت باش آنها به شخصيت تبديل مي شوند.

مراقب شخصيتت باش آن سر نوشتت خواهد شد.

 

دوري كردن از انسانهايي كه دوستشان داريم،بي فايده است.

زمان به ما نشان خواهد داد كه جانشيني براي آنها نخواهيم يافت.((گوته))

آن كسي كه لباس حيا بپوشد،كسي عيب او را نبيند.((علي بن ابي طالب))

اگر قبل از هر كاري انگشت خود را به پيشاني خود بزنيد

مجبور نخواهيد شد در پايان كار با مشت محكم بر فرق خود بكوبيد.((افلاطون))

از جمله هنر هاست احمق بودن در موقع مناسب.((ضرب المثل آلماني))

سلامت تن در دوري از حسادت است.((امام علي (ع))

ادم پر گو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است.((پاسكال))

براي دنيا يت چنان كن كه گويي جاودان زنده اي

و براي آخرتت، چنان كه گويي فردا خواهي مرد.((امام علي (ع))

كليد دست يافتن به هر چيزي صبر است.مرغ با خوابيدن روي تخم ها

به جو جه هايش مي رسد، نه با شكستن آنها. ((گلسكو))

مومن از دانش اندوزي سير نمي شود و هر لحظه به دنبال علم است.((پيامبر اكرم (ص))

عشق خام مي گويد :دوستت دارم چونكه محتاجت هستم .

و عشق پخته مي گويد: محتاجت هستم چونكه دوستت دارم.(( اريك فروم))

مبارزه زندگي به معناي قدر داني از همه چيز و وابستگي به هيچ چيز است.

خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز بستگي دارد

يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.((ويكتور هوگو))

مرد واقعي پيوسته مي كوشد در گفتار خود آهسته و در كردار خود تند و سريع باشد.

((كنفسيوس))

سكوت بر دانا و نادان هر دو زيبنده است .

زيرا عيب نادان را مي پو شاند و دانا را فرزانه تر جلوه مي دهد.((محمد حجازي))

چند نكته مهم:

ترس و ترديد دشمنان اصلي موفقيت و كاميابي هستند.

به خودتان ايمان داشته باشيد.

خودتان را هيچ وقت با ديگران مقايسه نكنيد.

ذهن مانند ماهيچه است هر چه بيشتر كار بكشيد قويتر مي شود.

هميشه در خطاهاي زندگي خود را مقصر اصلي بدانيد.

نگذاريد حرفهايتان ناگفته در دل بماند.

اهل مطالعه باشيد.زيرا رهبران اهل مطالعه اند.

.

هرگاه تهي دست شديد با صدقه دادن،با خدا معامله كنيد.((امام علي (ع))

دو كلمه آري و نه كه تلفظشان آسان است،

كلماتي هستند كه براي اداي آنها انديشه و مطالعه فراوان لازم است.((پيتاگور))

من با ظالم و مظلوم هر دو عداوت دارم،

ظالم را براي اين دشمن دارم كه ظلم ميكند.

مظلوم را براي اينكه قبول ظلم مي كند

و مايه جسارت ظالم مي گردد..

((سيد جمال الدين اسد آبادي))

بزرگترين دليل اينكه من مشروبات الكلي نمي خورم آنست كه

مي خواهم بدانم،اوقات خوش من چگونه مي گذرد.((آستور))

وفاداري با خيانتكاران نزد خدا نوعي خيانت،

و خيانت به خيانتكاران نزد خدا وفاداري است.

وقتي برايت مشكلي به وجود ميآيد؛هرگز نگو:

آه خدايا......من يك مشكل بزرگ دارم.هميشه بگو:

آهاي مشكل....من ي خداي بزرگ دارم.

براي زحمت كش هفته ،هفت امروز دارد

وبراي فرد تنبل هر هفته هفت فردا.((مثل آلماني))

بدترين كلمات:نمي توانم،نمي شود،نمي دانم است.

ادب يا محبت خرجي ندارد ولي همه چيز را خريداري مي كند.((متنا جيو))

پرسيدم دوست بهتر است يا برادر،گفت:

دوست برادريست كه انسان مطابق ميل خود انتخاب مي كند. ((اميل فاگو.))

بدترين دوست آن كه براي او به رنج و زحمت افتي.((امام علي (ع))

معايب ديگران معلم خوبي است.((ضرب المثل آلماني))

چهره يك زن نماينده شوهر اوست و پيراهن يك مرد معرف زن اوست.

هر چيزي با زياد شدن كم ارزش يا بي ارزش مي شود الا ادب.

انتظار نداشته باش مردم كار ها را كاملن درست انجام دهند،

قبل از اينكه تحسين شان كني.

به آنچه منتقدان مي گويند اهميت نده،

هرگز مجسمه اي از هيچ منتفدي در جايي بر پا نشده است.((جين سيبليوس))

خود كرده را تقدير چرا؟((پشت ي كاميون نوشته بود))

با نيكان معاشرت كن تا از آنان باشي.((امام علي (ع))

اگر در هوا روي،پَر مگسي باشي

و بر روي آب روي، خَ‍سي باشي

دلي به دست آر، تا كَسي باشي

((خواجه عبد الله انصاري))

چي بنويسم؟!! ((پشت ي كاميون نوشته بود))

  
نویسنده : کسی که دلش مثل اقیانوس آرام ملتهب بود. ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢
تگ ها :